Past Executive Committees

Past Executive Committees:

2008-2018
President:
Er. Tuk Lal Adhikari (ITECO Nepal)
Vice President: Er. Dr. Netra Prakash Bhandary (Ehime University, Japan)
General Secretary: Er. Indu Sharma Dhakal (Department of Roads)
Joint Secretary: Er. Niraj Acharya (HELVETAS Nepal)
Treasurer: Er. Him Jyoti Thapa (Roads Board Nepal)
Members:
1. Er. Ajay Kumar Mull
2. Er. Atma Ram Khanal
3. Er. Indra Prasad Acharya
4. Er. Parameshor Pokharel
5. Er. Tej Prasad Gautam

 

2005-2008:
President: Prof. Dr. Akal Bahadur Singh (TU Institute of Engineering)
Vice President: Dr. Tara Nidhi Lohani (Kobe University, Japan)
General Secretary: Dr. Biswa Ranjan Shahi (Department of Roads, Nepal)
Treasurer: Er. Atma Ram Khanal (Nepal)
Members:
1. Dr. Netra Prakash Bhandary (Ehime University, Japan)
2. Er. Dipak Shrestha (Nepal)
3. Er. Indra Prasad Acharya (Nepal)
4. Er. Tej Prasad Gautam (Nepal)
5. Dr. Laxman Sunuwar (Canada)
6. Dr. Binod Tiwari (USA)

 

2002-2005:
President: Prof. Dr. Ram Krishna Poudyal (TU Institute of Engineering)
Vice President: Dr. Tara Nidhi Lohani (Kobe University, Japan)
General Secretary: Dr. Biswa Ranjan Shahi (Department of Roads, Nepal)
Treasurer: Er. Keshab Man Amatya
Members:
1. Dr. Krishna Murari Neupane (Thailand)
2. Er. Tuk Lal Adhikari (Nepal)
3. Dr. Binod Tiwari (Japan)
4. Dr. Hem Nath Ghimire (Japan)
5. Er. Uttam Lal Pradhan

 

1999-2002:
President: Prof. Dr. Madan Bahadur Karkee (Akita Prefectural University, Japan)
Vice President: Dr. Dinesh Raj Shiwakoti (Port and Harbor Research Institute, Japan)
General Secretary: Dr. Sukh Bahadur Gurung (Japan)
Treasurer: Dr. Tara Nidhi Lohani (Yokohama National University, Japan)
Members:
1. Er. Akhilesh Kumar Karna (Japan)
2. Geol. Ganesh Prasad Dhakal (Hokkaido University, Japan)
3. Dr. Krishna Murari Neupane (Thailand)
4. Er. Sushil Kumar Chaudhary (Tokyo Institute of Technology, Japan)
5. Er. Awadh Kishor Sah (Pasco Corporation, Japan)
6. Dr. Bishwa R. Shahi (Department of Roads, Nepal)

 

1994-1999 (Founding Executive Committee)

President: Er. Praneshwor Pokharel
Vice President (National): Prof. Dr. Ram Krishna Poudyal
Vice President (International): Dr. Gyaneswar Pokharel
General secretary: Er. Naresh Thapa
Treasurer: Er. Tara Nidhi Lohani
Members:
Dr. Dinesh Raj Shiwakoti
Dr. Krishna Mani Neupane
Dr. Laxman Sunuwar
Er. Amod S. Dhakal
Dr. Sukh B. Gurung
Dr. Laxmi Prasad Devkota